Välkommen till Henrik Bachner.

Jag är idéhistoriker, författare, föreläsare och fri skribent. Som forskare och utbildare har jag i huvudsak ägnat mig åt ämnena antisemitism, rasism och politisk extremism. Jag disputerade 1999 vid Lunds universitet på avhandlingen Återkomsten. Antisemitism i Sverige efter 1945 (Natur och Kultur, utkom som pocket 2004).

På webbsidan hittar du information om föreläsningsverksamhet, publikationer och om hur du kan kontakta mig.


Welcome to Henrik Bachner.

Ph D, History of Ideas and Sciences, Lund University 1999. My main area of research is antisemitism, racism and political extremism. In Återkomsten. Antisemitism i Sverige efter 1945 [Resurgence. Antisemitism in Sweden after 1945] (1999, 2004) I examined anti-Jewish motifs and tendencies in Swedish public debate during the post-war era.

My book "Judefrågan". Debatt om antisemitism i 1930-talets Sverige ["The Jewish Question". Swedish debate on antisemitism in the 1930s] (2009) is an analysis of how antisemitism was perceived and explained in Swedish mainstream political discourse during the 1930s. For further publications, go to Selected publications.

Föreläsningar.

Jag föreläser om antisemitism som historiskt och samtida problem. Några av de ämnen jag belyser är: Samtida antisemitism i Sverige och Europa - former, motiv, tendenser; Antisemitism i ett historiskt och nutida perspektiv; Antisemitism och debatten om Israel-Palestinakonflikten.

Boka.

För bokning av föreläsning, workshop eller seminarie:
Kontakta henrik.bachner@gmail.com

Uppdragsgivare.

Jag har under flera år föreläst på lärarfortbildningar och universitetskurser. Bland uppdragsgivarna finns högskolor, universitet, folkhögskolor, grund- och gymnasieskolor, men även t.ex. Forum för levande historia; Sveriges Riksdag; Regeringskansliet; Utrikesdepartementet; Utrikespolitiska Institutet; Brottsförebyggande rådet; Polisen; Säkerhetspolisen; Institute for Security and Development Policy, Stockholm; Centrum för polisforskning, Uppsala universitet; Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet; Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet; Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet; Europa Direkt/Europe Direct - Sverige; Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad; Länsstyrelsen Östergötland; Utbildningskontoret, Umeå kommun; Svenska Kyrkan; Sveriges kristna råd; Svenska kommittén mot antisemitism; Svenska Röda Korset; ABF; Studiefrämjandet; Sensus; Unionen; Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm; Historiska Museet, Stockholm; Bilda; Dialogforum, Malmö; Sveriges Television; Sveriges Radio; Zentrum für Antisemitismusforschung, Technische Universiät Berlin; EVZ - Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, Berlin; Jüdisches Museum Berlin; Austrian Academy of Sciences; The International Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research; Sassoon International Center for the Study of Antisemitism (SICSA), Hebrew University, Jerusalem; EU-kommissionen/European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC/FRA); Renvall-institutet, Helsingsfors universitet; NGO Forum Berlin/Centrum Judaicum, Berlin; Judiska Museet, Stockholm; Östergötlands Museum; Arbetets Museum, Norrköping; Västerbottens Museum; Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne; Utrikesakademin, Frivärld; Malmö Stadsteater; Björnsonfestivalen, Molde; Vetenskapsfestivalen, Göteborgs Universitet.

"Judefrågan". Debatt om antisemitism i 1930-talets Sverige

Bokomslag Judefrågan"Judefrågan". Debatt om antisemitism i 1930-talets Sverige (2009) kan beställas av t.ex. Atlantis
eller Adlibris


Judefrågan". Debatt om antisemitism i 1930-talets Sverige, utkom 2009 (Atlantis). Det är en analys av hur antisemitismen som generell och nazitysk företeelse tolkades och förklarades
av konservativa, socialdemokratiska och kristna opinioner i Sverige under mellankrigstiden.

Boken visar hur uppfattningar skiftade inom och mellan dessa opinioner, men den blottlägger också hur förståelsen av antisemitism ofta färgades av den fördom som analyserades. Även motståndare till nazismen såg inte sällan på judehat som i någon mening självförvållat. Studien har genomförts inom ramen för Vetenskapsrådets forskningsprogram "Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen".
”'Judefrågan' är ett på många vis imponerande arbete, grundligt och välskrivet", Svenska Dagbladet

"Bachners intellektuella behandling av svensk antisemitism - i all dess lömska brutalitet - borde tjäna som ett föredöme", Sydsvenskan

Återkomsten

Bokomslag Återkomsten

Återkomsten. Antisemitism i Sverige efter 1945 (1999, pocket med ny efterskrift 2004) kan beställas av t.ex. Adlibris eller SKMA

 Pressröster om Återkomsten:

"kulmen på det senaste decenniets
storbyk", Dagens Nyheter

"ett verk som har alla förutsättningar
att bli klassiskt", Upsala Nya Tidning


"ett tungt och vägande bidrag till vår
förståelse av antisemitismens många framträdelseformer", Kristian Gerner, Svenska Dagbladet


"årets tveklöst viktigaste bidrag till kunskapen om judehatet", Stieg Larsson, Expo

Urval av publikationer. Selected publications.

Antisemitism i Sverige. En jämförelse av attityder och föreställningar 2005 och 2020 (med Pieter Bevelander), Forum för levande historia 2021.

 

"Contemporary Antisemitism in Europe and the Israeli-Palestinian Conflict. Connections and Misconceptions", i Emma O'Donnell Polyakov, Ed., Antisemitism, Islamophobia, and Interreligious Hermeneutics, Brill/Rodopi, 2019.

 

Antisemitism - då och nu, huvudförfattare (digitalt undervisningsmaterial), Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism, 2018.

"Samtida antisemitism i Sverige och Europa. Former, motiv, tendenser", i Hatbrott och extremism. Myter och verklighet, Bidrag från Centrum för polisforsknings och Säpos konferens ”Hatbrott och extremism – myter och verklighet” juni 2015, Centrum för polisforskning, Uppsala universitet 2017.

 

"Antisemitism i dagens Sverige och Europa: former, motiv, tendenser", Vilja frihet, motstå våldet, Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne, Skrift nr. 19, 2015.

 

"Vorstellungen von jüdischer Macht, Manipulation und Verschwörung im aktuellen Antisemitismus in Schweden", Stefanie Schüler-Springorum, Hg., Jahrbuch für Antisemitismusforschung 23 , Metropol Verlag 2014.

 

"Notions of Jewish Power, Manipulation and Conspiracies in Contemporary Antisemitism in Sweden", Proceedings / International conference Antisemitism in Europe Today: the Phenomena, the Conflicts, 8–9 November 2013, Organized by the Jewish Museum Berlin, the Foundation "Remembrance, Responsibility and Future" and the Center for Research on Antisemitism, Technische Universität Berlin; Jüdisches Museum Berlin, 2014.

 

"Radio Islam",  i Wolfgang Benz, Hg., Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, Band 5, De Gruyter Saur 2012.

 

"Political Cultures of Denial? Antisemitism in Sweden and Scandinavia", i Lars Rensmann & Julius H. Schoeps, Ed., Politics and Resentment: Antisemitism and Counter-Cosmopolitanism in the European Union, Brill, 2011.

 

Antisemitism i Europa fram till 1945; Antisemitism - även i dag; Fördomar – du också?; medförfattare (läromedel i tre delar), OSCE/ODIHR,  Anne Frank House, Svenska kommittén mot antisemitism, Forum för levande historia 2011.

 

"Antisemitic attitudes and images in Sweden" (med Jonas Ring), i Wilhelm Heitmeyer & Andreas Zick, Hg., Antisemitismus in Europa. Ergebnisse empirischer Studien, Suhrkamp, under utgivning.

 

 


 

"Judefrågan". Debatt om antisemitism i 1930-talets Sverige, Atlantis 2009.

"Sven Hedin", i Wolfgang Benz, Hg., Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, Band 2/1, De Gruyter Saur 2009.

"Ahmed Rami",  i Wolfgang Benz, Hg., Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, Band 2/2, De Gruyter Saur 2009.

 

"Israel Shamir",  i Wolfgang Benz, Hg., Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, Band 2/2, De Gruyter Saur 2009.

 

"Politische Kulturen der Verleugnung? Antisemitismus in Schweden und Skandinavien", i Lars Rensmann & Julius H. Schoeps, Hg., Feindbild Judentum. Antisemitismus in Europa, Verlag für Berlin-Brandenburg 2008.

 

"Schweden", (med Lars M. Andersson), i Wolfgang Benz, Hg., Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, Vol. 1, K.G. Saur Verlag 2008.

 

"Den konservativa ambivalensen: Gunnar Heckscher och 'judefrågan'", i Lars M. Andersson & Karin Kvist Geverts, red., Tankar i "judefrågan". Nedslag i den svenska antisemitismens historia, Opuscula Historica Upsaliensia, Uppsala universitet, under utgivning.

 

"Den förnekade fördomen. Problem i svensk antisemitismdebatt", i Lars M. Andersson & Karin Kvist Geverts, red., Tankar i "judefrågan". Nedslag i den svenska antisemitismens historia, Opuscula Historica Upsaliensia, Uppsala universitet, under utgivning.

 

"Anti-Jewish stereotypes in Swedish public discourse", Engage Journal (2007:5).

Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige
(med Jonas Ring), Forum för levande historia och Brottsförebyggande rådet 2006.

"Nationalsocialismen — en begreppsdiskussion" (med Lars M. Andersson), i Greger Andersson & Ursula Geisler, red., Fruktan, fascination, frändskap. Det svenska musiklivet och nazismen, Sekel förlag 2006.

"Kristna antijudiska motiv i medier och debatt", i Mia Lövheim, Göran Larsson, Alf Linderman, red., Religion och medier. Några perspektiv, Studentlitteratur 2006.

 

 

"La Suède", i Shmuel Trigano & Manfred Gerstenfeld Ed., Les habits neufs de l'antisémitisme en Europe, Editions Café Noir 2004.

"Efterord: Antijudiska motiv i svensk Mellanösterndebatt efter 2000", efterord i pocketutgåva av Återkomsten. Antisemitism i Sverige efter 1945, Natur och Kultur, 2004.

"Antisemitic Motifs in the Swedish Debate on Israel: 1982 and 2000-2002", Antisemitism International 2004. An Annual Research Journal of the Vidal Sassoon International Center for the Study of Antisemitism, The Hebrew University of Jerusalem 2004.

 

"Antisemitism in Sweden and Finland: A documentation and a psychoanalytic discussion" (med David Titelman och Mikael Enckell), The Scandinavian Psychoanalytic Review (2004:1).

Antisemitism – en introduktion
, Forum för levande historia 2004.

 

"Anti-Jewish Motifs in the Public Debate on Israel", i Anti-Semitism World Wide 2001/2002, Tel Aviv University 2003.

"Anti-Semitism: New Developments and Counter Measures", i The fight against Anti- Semitism and Islamophobia. Bringing Communities Together, European Commission and European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) 2003.

"Antisemitic Motifs in the Public Debate about Israel: The Swedish case" [hebreiska], i Yoel Rappel, Ed., The New Face of Hatred. Antisemitism in the Third Millennium. Massuah Yearbook No. 31 - 2003, Kibbutz Tel Itzhak, Massuah 2003.

 

"Antisemitism" (med Karl-Johan Illman), i Nationalencyklopedin, supplementband I, Bra Böcker 2000.

Återkomsten. Antisemitism i Sverige efter 1945, Natur och Kultur, 1999 (andra tryckn. 2000, pocketutgåva med nytt efterord 2004).

"Jag blir irriterad när de ältar Förintelsen". Nutida antisemitism i historisk belysning, Bertil Ohlin Institutet (1996:6).

"Från Hitler till Radio Islam. Antisemitisk propaganda i ett jämförande perspektiv", i Det eviga hatet. Om nynazism, antisemitism och Radio Islam, Bonniers och Svenska kommittén mot antisemitism 1993.

"Antisemitismen i efterkrigstidens Sverige", i Hans Jansen, Janrense Boonstra, Joke Kniesmeyer, red., Antisemitismen. En historisk skildring i ord och bild, Natur och Kultur & Anne Frank Foundation 1991.